Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak zní siréna

V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:

Signál pro varování občanů:

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

 

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. 
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany :

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Přerušovaný

60 vteřin

Požární poplach


Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). 
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany
.

 

 

Signál Zkouška sirén:

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Nepřerušovaný

140 vteřin

Zkouška sirén


Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“