Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Umíte poskytnout první pomoc?

Život postiženého v mnoha případech závisí na správně poskytnuté první pomoci. Právě ty můžeš být tím, kdo v kritické chvíli zachrání lidský život.

! Volat 155 !

Bezdeší a zástava srdeční činnosti – postup první pomoci

 • Uvolnění dýchacích cest - v poloze na zádech provést trojitým manévrem (záklon hlavy – předsunutí dolní čelisti – otevření úst).

 • Vyčištění dutiny ústní - u postiženého, který je v bezvědomí (odstranit cizorodé předměty z úst, vytáhnout jazyk, vyčistit ústa od zvratků).

 • Umělé dýchání z úst do úst - při dýchání do úst je třeba postiženému stisknout nosní křídla, dýchání se zahajuje dvěma pomalými vdechy a poté s frekvencí 12 až 15 vdechů za minutu u dospělého, 20 vdechů za minutu u dětí.

 • Nepřímá masáž srdce - na provedené dechy navazuje srdeční masáž s frekvencí 100 stlačení za minutu s hloubkou stlačení 4 – 5 cm, správný poměr vdechů a stlačení hrudníku je 2:15 u dospělého, 1:5 u dětí.

 • Jestliže postižený dýchá ulož jej do stabilizované polohy a vyčkej do příjezdu záchranné služby!

Stabilizovaná poloha

Jejím cílem je udržení průchodných dýchacích cest a snížení rizika vdechnutí zvratků. Bezvědomý jedinec musí být trvale kontrolován a jeho poloha korigována. Uložení a ponechání ve stabilizované poloze je nouzovým řešením v případě, kdy jediný zachránce musí bezvědomého na přechodnou dobu opustit. Bezvědomého je nutno trvale sledovat a polohu podle potřeby korigovat.

 

Krvácení – postup první pomoci

Zevní krvácení

 • Kapilární krvácení - krvácení z drobných koncových cévek krevního řečiště, většinou ustává samo, ránu můžeme zalepit náplastí.

 • Žilní krvácení - krev je tmavě zbarvená (odkysličená) a z rány volně vytéká, krvácení stavíme tlakovým obvazem.

 • Tepenné krvácení - krev je světle zbarvená (okysličená) a z rány tryská v pulsech. Krvácení stavíme stlačením místa nad ránou nebo přímo v místě poranění proti pevnému – kostěnému podkladu. Nedoporučuje se používat škrtidlo, pouze tlakový obvaz.

Vnitřní krvácení

 • Předmět v ráně - předmět z rány nikdy neodstraňujeme, ránu pouze sterilně překryjeme a předmět zajistíme proti pohybu.

 • Možnosti jsou velmi omezené, zraněného ukládáme do autotransfuzní polohy. Zdvižení dolních končetin, manévr umožňuje lepší prokrvení životně důležitých orgánů.

 • Vnitřní krvácení lze vyřešit jedině chirurgickým zákrokem – život zachraňuje rychlý převoz do nemocnice!

Krvácení z tělesných otvorů

 • Krvácení z nosu – stlačení nosních křídel, poloha v sedě.

 • Krvácení po vyražení zubu – skousnout pevný tampón.

 • Krvácení ze zvukovodu po úrazu hlavy – přiložit savý obvaz, podložit hlavu k usnadnění odtoku krve.

Silné krvácení je vždy nebezpečné. Důsledkem velké ztráty krve může být šok nebo smrt.

! Vždy volej záchrannou službu !

 

Popáleniny – postup první pomoci

 • Uhašení hořícího oděvu – zamezení přístupu vzduchu (deka, koulení po zemi).
 • Lehké popáleniny – pouze chladíme studenou vodou.
 • Těžké popáleniny – chladit studenou vodou, popálené plochy se snažíme sterilně krýt, nejvhodnější je ručník (prostěradlo), přiškvařený oděv nikdy nestrháváme.

 • Pokud je postižený při vědomí, může dostat pít.

Respektuj požadavky na sterilitu. Popálení třetiny tělesného povrchu ohrožuje život, popálení dvou třetin se zpravidla nepřežívá.

! Vždy volej záchrannou službu !

 

Epileptický záchvat – postup první pomoci

Po dobu trvání záchvatu se snažíme odstranit ostré předměty z okolí postiženého, sundáme mu brýle, odebereme cigaretu. Nesahat do úst a manipulovat s jazykem. S největší pravděpodobností bychom stejně nepřekonali stisk čelistí, v horším případě by nás postižený mohl pokousat. Zapadnutí jazyka zde nehrozí.

! Hlavní pomoc přichází po odeznění záchvatu !

V první řadě musíme zkontrolovat životní funkce, popř. zahájit oživování. Jelikož si postižený nic nepamatuje, je dobré informovat ho o tom, co se stalo, kde se nachází. V této chvíli může postižený ztratit vědomí a právě teď hrozí zapadnutí kořene jazyka a následné dušení. Drobné rány můžeme ošetřit.

! Vždy volej záchrannou službu !

 

Šok – postup první pomoci

V první pomoci se šok neléčí, ale odvrací. Šok nevzniká s úrazovým dějem, vyvíjí se s časem.

 • Stabilizovat životně důležité funkce.
 • Ošetřit vyvolávající příčiny (např. zastav krvácení).
 • Udržet postiženého v teple.
 • Uložit do protišokové polohy (vleže se zdviženýma podloženýma nohama).

Stav postiženého zhoršuje stres. V první pomoci je důležité nejenom ticho a psychické zklidnění, ale i zábrana jiným dráždivým podnětům (prudké světlo, hluk).

! Vždy volej záchrannou službu !