Jdi na obsah Jdi na menu
 


Správná péče o komín

 

K základní péči o komín patří pravidelné čištění, které má význam pro zachování požární bezpečnosti a pro dokonalé využití topného média. Čištění komína by měla provádět odborná kominická firma, která by měla napsat potvrzení. Podle vyhlášky 111/81 Sb. se mají komíny u staveb, kde je celoroční provoz (rodinné domy apod.) s výkonem do 50kW, čistit nejméně 6x ročně.

 

Hlavním znečišťovatelem komínů je nekvalitní palivo. Například u topení dřevem je třeba, aby bylo nejméně 2 roky zpracováno na topení. Když je dřevo čerstvé, má špatnou výhřevnost, dehtuje a komín se velice rychle zanese sazemi. Poté stačí trochu víc zatopit a saze se vznítí.

 

Desatero pro požární bezpečnost komínů

1.      Komíny se musí pravidelně čistit a kontrolovat.

2.      Komíny a kouřovody udržujte v bezvadném stavu.

3.      Komín, u něhož byla zjištěna závada, se nesmí používat.

4.      Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínového tělesa.

5.      Na půdě se nesmí těsně u komína skladovat hořlavé předměty.

6.      Komínové těleso musí být uvnitř domu omítnuto a bez prasklin.

7.      Do komínového tělesa, a to ani na krajíček, nesmí zasahovat trámy.

8.      Vymetací i vybírací dvířka komínu důkladně zajistěte proti vypadnutí.

9.      Dodržujte návody a podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

10.   Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost uživatel nebo vlastník objektu.